Ifpi Sverige är en upphovsrättsorganisation för musikbolag i Sverige och i övriga världen. Ifpi Sverige samarbetar inom vissa licensområden med organisationen SAMI som företräder artister och musiker. Detta innebär i korthet att Ifpi Sverige och SAMI förhandlar och träffar avtal gemensamt med musikanvändare i Sverige och inkasserar ersättning för dessa licensområden. Inkasserad ersättning delas därefter mellan Ifpi Sverige och SAMI.

Förenklat kan man säga att musikbolagen äger rättigheterna till sina inspelningar och i vissa fall förvaltar de sina rättigheter själva – såsom exempelvis när de säljer musik via skivor eller licensierar interaktiva musiktjänster såsom exempelvis Spotify/WiMP – och i vissa fall överlåter de åt Ifpi Sverige att förvalta deras rättigheter.

Exempel på nyttjanden av musik där Ifpi Sverige förvaltar musikbolagens rättigheter är när:
– Musik används i tv-produktioner
– Musik spelas i radio och tv (både i eter och på Internet)
– Musik används i film (icke kommersiell, exvis föreningsliv och dokumentärer)
– Musik tillhandahålles som bakgrundsmusik till exempelvis klädbutiker eller restauranger

Sammanfattningsvis kan man säga att musikbolagen normalt överlåter till Ifpi Sverige att licensiera nyttjanden som inte är interaktiva såsom när musik spelas i radio och tv, och licensierar själva när det gäller interaktiva tjänster (exempelvis Spotify/WiMP) eller när det gäller försäljning av musik.

Har ni frågor, kontakta oss gärna på mail: info@ifpi.se