Om du skall använda inspelad musik är det tre rättighetshavare vars rättigheter berörs: artister/musiker (utövare) som företräds av SAMI, kompositörer och textförfattare (upphovsmän) som i regel företräds av STIM samt musikbolagen som i regel företräds av Ifpi Sverige.

Beroende på vad du avser att göra musiken berörs dessa tre rättighetshavare på olika sätt och för att försöka illustrera hur dessa rättighetshavare och organisationer berörs ges några exempel nedan:

Använda musik i radioverksamhet – om skall spela musik i din radioverksamhet (etersändningar eller Internetradio) du skall kontakta samt inhämta licenser från STIM samt Ifpi Sverige (som därefter delar den inkasserade ersättningen med SAMI (dvs artister och musiker)

Använda musik i reklam – om du skall använda musik i reklamsammanhang skall du kontakta STIM samt det skivbolag som äger inspelningsrättigheterna till den musik du avser att använda. Om du inte vet vilket musikbolag som äger inspelningsrättigheterna kan du kontakta Ifpi Sverigte så kan vi hjälpa dig med detta.

Använda musik på Internet – skall du spela upp musik från dina exempelvis din webbplats (alltså inte Internetradio) skall du kontakta samt inhämta licenser från Ifpi Sverige samt STIM.

Bakgrundsmusik – om du skall tillhandahålla en musiktjänst avsedd för att spela upp musik i exempelvis butikslokaler, gym eller liknande skall du kontakta samt inhämta licenser från Ifpi Sverige samt STIM.

Dokumentärfilm – om du har för avsikt att använda musik i en dokumentärfilm skall du kontakta STIM samt det skivbolag som äger inspelningsrättigheterna till den musik du avser att använda. Om du inte vet vilket skivbolag som äger inspelningsrättigheterna kan du kontakta Ifpi Sverige så kan vi hjälpa dig med detta.

Interaktiv musiktjänst – med ”interaktiv musiktjänst” avses en tjänst där användaren av tjänsten kan själv välja vilken låt denne vill lyssna på, göra egna spellistor (exvis Spotify eller WIMP) skall du kontakta berörda musikbolag samt STIM. Om du inte vet vilket skivbolag som äger inspelningsrättigheterna kan du kontakta Ifpi Sverige så kan vi hjälpa dig med detta.

Spela musik i butik, restaurang eller liknande (offentligt framförande) – om du skall spela musik i exempelvis din butikslokal för dina kunder skall du kontakta samt inhämta licenser SAMI (som därefter delar den inkasserade ersättningen med Ifpi Sverige (dvs skivbolagen) samt STIM.