Den svenska musikbranschens intäkter fortsätter att öka och når nu över 9 miljarder kronor enligt en ny rapport från branschföreningen Musiksverige. På sex år, mellan 2009 och 2015, har den svenska musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet ökat med 40 procent. Men trots att trenden pekar uppåt för musikbranschens alla delar är det långt ifrån alla som får del av intäktsökningarna. 

Läs hela rapporten här>>