IFPI Sverige har tillsammans med Musikförläggarna, Film-&TV-Producenterna, Svenska förläggareföreningen (bok), Dataspelsbranschen med flera författat ett öppet brev till Sveriges regering. I brevet uttrycker vi vårt missnöje mot kulturminister Alice Bah Kuhnkes rundabordssamtal som under året hållits i syfte att stärka skyddet för upphovsrätten på nätet. Vi anser att samtalen resulterat i alldeles för lågt ställda mål och otillräckliga åtgärder för att minska den illegala spridningen av musik, film, böcker och spel på nätet

Läs brevet här>>

Se reportage på SVT Kulturnyheterna>>

Läs reportage från SR Kulturnytt>>