Stockholms tingsrätt beslutade i dag att inte förelägga Bredbandsbolaget att stoppa de illegala sajterna The Pirate Bay och Swefilmer från att nå svenska internetanvändare. Kärande i målet är ett antal aktörer från de svenska film-, tv-, och musikbranscherna.

”Domstolen har prövat lagstiftning vars syfte är just att ge rättighetsägare möjlighet att med internetleverantörers hjälp stoppa illegala tjänster från att nå svenska internetanvändare. Liknande lagstiftning tillämpas redan i resten av Norden samt i stora delar av Europa. Vi kommer att överklaga”, säger Henrik Bengtsson, juridiskt ombud för de aktörer från de svenska film-, tv-, och musikbranscherna som är kärande i målet.

Sverige är särskilt hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. En undersökning från analysföretaget Mediavision visar att 32 procent av svenskarna använder illegala tjänster för att se film och tv, jämfört med mellan 8 och 19 procent i våra nordiska grannländer.

”Illegala tjänster baserade utomlands och med enorma annonsintäkter är vinnarna idag. Förlorarna är de tusentals svenska kulturskapare som berövas möjligheten att få betalt för sitt arbete. Domen är ett allvarligt underbetyg för svenskt rättsväsende som redan ligger på efterkälken. Svenska film- och musikskapare förtjänar bättre”, säger Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté.

Initiativtagare och drivande i rättsprocessen är Film- och TV-branschens Samarbetskommitté, IFPI Sverige och Sveriges Videodistributörer. I Film- och TV-branschens Samarbetskommitté är producenter, distributörer, biografägare och tv-kanalerna SVT, TV4-Gruppen, MTG TV, SBS Discovery och C More representerade.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté per.stromback@ftvs.se, 0708-43 62 14

Henrik Bengtsson, juridiskt ombud
henrik.bengtsson@delphi.se, 0709-25 25 16