IFPI Sverige har tillsammans med ett antal aktörer från de svenska film- och tv-branscherna gemensamt inlett en juridisk prövning för att förhindra de illegala tjänsterna Swefilmer och The Pirate Bay att nå svenska internetanvändare.

Arbetet för att stoppa dessa illegala tjänster har pågått under lång tid, Swefilmer är polisanmäld och The Pirate Bay är dömda i domstol. Trots detta är båda tjänsterna fortfarande tillgängliga på nätet. Prövningen bygger på svensk lagstiftning som funnits på plats sedan 2005 och som gör det möjligt att med internetleverantörers hjälp stoppa illegala tjänster från att nå svenska internetanvändare. Liknande lagstiftning tillämpas redan i ett stort antal EU-länder, liksom våra grannländer Danmark och Finland, för att skydda upphovsmän och lagliga innehållstjänster från illegal konkurrens.

”Swefilmer och the Pirate Bay är tydliga exempel på illegala tjänster som måste försvinna för att den lagliga digitala marknaden skall kunna nå sin fulla potential. Utan att betala ersättningar till vare sig upphovsmän, artister eller bolag förblir de illegala tjänsterna hinder för att fler lagliga tjänster skall lanseras och förbättra upplevelsen för konsumenten samt förbättra distributionsmöjligheterna för rättighetsägare och rättighetsskapare”, säger Ludvig Werner, VD för IFPI Sverige.

Stämningsansökan lämnades in den 6 november 2014 till Stockholms tingsrätt.

För mer information, vänligen kontakta: Ludvig Werner, VD IFPI Sverige. ludvig.werner@ifpi.se eller
08-735 97 50