Ifpi är den organisation som representerar musikbolagen i Sverige och i övriga världen. Förenklat kan man säga att Ifpi Sverige är dels musikbolagens upphovsrättsorganisation och dels intresseorganisation.

Som upphovsrättsorganisation inkasserar Ifpi Sverige ersättning när musik spelas i exempelvis radio, tv och på Internet och fördelar därefter den inkasserade ersättningen till de musikbolag som äger inspelningsrättigheterna.

Som intresseorganisation har Ifpi Sverige uppdraget att kontinuerligt se till så att musikbolagen har ett starkt rättsligt skydd, både på nationell och EU-nivå, och att det rättsliga skyddet följer den snabba tekniska utvecklingen. Som intresseorganisation har vi även uppdrag att:

– Årligen arrangera Grammis

– Sammanställa och presentera branschstatistik

– Sammanställa den officiella topplistan i Sverige

– Informera om branschen (internt & externt)

– Arbeta för våra medlemmar i upphovsrättsfrågor

– Utföra antipiratverksamhet