IFPI Sverige inkasserar ersättning för alla musikbolag, dvs även för musikbolag som inte är medlemmar i IFPI Sverige. För att IFPI Sverige skall kunna betala ut ersättning till de musikbolag som äger inspelningsrättigheterna är det dock nödvändigt att dessa rättigheter registrerats i vår databas. För att registrera inspelningsrättigheter behöver du som rättighetshavare fylla i en blankett och ange vilka inspelningar du äger rättigheterna till (det kan du göra här) samt skicka den till IFPI Sverige.
För utbetalningsschema av upphovsrättsliga intäkter, klicka här>>