Grunden för de rättigheter som musikbolagen, och även Ifpi Sverige, innehar är upphovsrättslagen. Upphovsrätt innebär att den som har skapat ett verk ensam har rätt att bestämma över hur verket ska användas. Det betyder att du som utgångspunkt inte får göra kopior av verket, t.ex. spela in eller ladda ner det, utan att ha fått tillstånd från upphovsmannen. Du får inte heller göra verket tillgängligt för allmänheten, t.ex. genom att lägga ut det på Internet, utan tillstånd från upphovsmannen. Ensamrätten innebär bl.a. att upphovsmannen har rätt att ta betalt för användningen. Upphovsrätten gäller under upphovsmannens liv och 70 år därefter. Men upphovsrättslagen ger inte bara skydd för det som upphovsmannen har skapat. Även t.ex. musikers och artisters framföranden och film- och musikproducenters inspelningar skyddas. I dessa fall gäller skyddet i 70 år.

Är du intresserad av att läsa mer om upphovsrätt? Läs gärna Regeringskansliets informationsfolder ”Att kunna leva på sitt skapande” här>>

Genom Musiksverige har vi tagit fram upphovsrättsguider. Dessa går att läsa här>>