Ifpi Music Consumer Insight Report

Ifpi sammanställer och summerar varje år lyssningsvanorna i världens ledande 20 marknader. Nu finns Music Consumer Insight Report 2019 färdig att studera.

Frances Moore, VD för IFPI, kommenterar rapporten i ett pressmeddelande:

“This report paints a vibrant picture of a world enjoying the widespread availability of rich and varied music. Record companies work every day to make this happen.”