Rapport: Investing in Music

En gång per år sammanställer Ifpi en global rapport över hur musikbolagen investerar i musik och artister. Syftet med denna rapport är att sprida kunskap och fakta om musikbranschen. I rapporten kan du läsa hur mycket det kostar att marknadsföra en internationell artist, kostnader för att utveckla digitala plattformar för att marknadsföra musik etc.

Ifpis Investing in Music 2016 www.ifpi.org