För dig som gör eller använder inspelad musik

Ifpi Sverige är musikbolagens rättighets- och branschorganisation. Vi ser till att upphovsrättsliga ersättningar kommer fram till musikbolagen och artisterna när en inspelad låt använts. Vi är också källan för statistik inom musikbranschen.

Jag äger rättigheter Jag använder musik

Nyheter

Alla nyheter

Vi är Ifpi Sverige

Ifpi Sveriges medlemmar företräder 80-90 procent av den svenska musikmarknaden. Ett av våra främsta uppdrag är att främja musikbolagens rättigheter.