Bredbandsbolaget skall blockera The Pirate Bay

Den 13 februari avkunnade Patent- och marknadsöverdomstolen en viktig dom som slår fast att Bredbandsbolaget har en skyldighet att hindra att den illegala webbplatsen The Pirate Bay att nå svenska internetanvändare. Vidare slår domstolen fast att Bredbandsbolaget inte har något ansvar för det eventuella upphovsrättsintrång som bedrivs på exempelvis The Pirate Bays webbplats. Domen kan ej överklagas.
Domen är på inget sätt unik utan snarare följer en etablerad europeisk rättspraxis där flera länder, däribland våra nordiska grannländer, redan infört blockeringsåtgärder mot The Pirate Bay och andra liknande webbplatser som bedriver omfattande upphovsrättsintrång.
”Det är bra att rättsläget nu blir tydligare. Domen är klargörande och ligger helt i linje med hur rättsläget ser ut i resten av Norden och stora delar av Europa”, säger Ludvig Werner, VD på Ifpi Sverige.