ISRC

ISRC (International Standard Recording Code) är en internationell standard som har tagits fram för att möjliggöra identifikation, distribution och administration av musikinspelningar. ISRC-koder är unika och livslånga identifierare — en tilldelad kod för en musikinspelning får aldrig ändras eller bytas ut.

ISRC-kod beståndsdelar

Vad betyder alla tecken i min ISRC-kod?

ISRC-koden består av tolv alfanumeriska tecken som identifierar:

  1. masterägarens ursprungsland (country code);
  2. masterägarens unika bolagskod (first registrant code);
  3. inspelningsår (year of reference);
  4. produkt och spår (designation code).

1. Vad betyder ursprungsland (country code)?

Ursprungsland är det land där masterägaren har sitt säte. Landskoden består av två bokstäver i ISO-format, t.ex. ”SE” för Sverige.

2. Vad betyder bolagskod (first registrant code)?

Bolagskoden är den unika kod som Ifpi Sverige kan tilldela bolag som är masterägare. Bolagskoden är alfanumerisk och består av tre tecken. Om ditt bolag är masterägare och vill ha er egen ISRC-bolagskod, fyll i ansökningsblanketten längst ner på den här sidan och skicka ifylld ansökan till web@ifpi.se. Det är kostnadsfritt att få en bolagskod.

3. Vad betyder inspelningsår (year of reference)?

Inspelningsår identifierar året när koden läggs på inspelningen. Inspelningen förses normalt med kod i samband med mastringen inför utgivning hos DSPs (t.ex. Spotify, Apple Music m.m.). Koden är tvåställig och numerisk, t.ex. ”23” avseende år 2023.

4. Vad betyder produkt och spår (designation code)?

Produkt och spår är en femställig numerisk kombination:

  • De tre första siffrorna identifierar vilket produktionsnummer som inspelningen har detta år. Produktionsnummer tilldelas inspelningen i kronologisk ordning, d.v.s. den första produktionen (t.ex. det första albumet, EP:n eller singelsläppet) under ett år skall åsättas nr. 001, den andra nr. 002 o.s.v.
  • De två sista siffrorna avser spårid, d.v.s. spår nr 1 på produktionen (t.ex. den första låten på albumet, EP:n eller singelsläppet) skall ha spåridentitet 01, spår nr. 2 skall ha nr. 02 o.s.v.
  • Dock behåller en singel som släppts med ISRC-kod sin kod om singeln sedan hamnar på ett album. Ett albumspår som blir singel behåller den kod den hade på albumet, oavsett spårnummerordning.

 

FAQ

Hur får mitt bolag en unik ISRC-bolagskod?

Om ditt bolag är masterägare (se definition nedan) kan bolaget erhålla en unik ISRC-bolagskod kostnadsfritt genom att fylla i en särskild ansökningsblankett som du hittar längst ner på denna sida. Skicka ifylld ansökan till web@ifpi.se

Vem är masterägare?

Masterägaren är typiskt den som har finansierat en musikinspelning, t.ex. ett skivbolag (typiskt om artisten har ett artistavtal) eller ett artistbolag (typiskt om artisten har ett licensavtal eller self-release).

Hur använder jag min ISRC-kod?

Varje enskilt spår på en digital inspelning skall förses med en unik ISRC-kod. Koden tas normalt fram av masterägaren inför utgivning på DSPs (t.ex. Spotify, Apple Music m.m.). Tidigare utgivna analoga eller digitala inspelningar som inte fått någon ISRC-kod kan förses med sådan vid återutgivning.

Hur länge gäller en ISRC-kod?

En ISRC-kod som satts på en inspelning får aldrig bytas ut, ändras eller tas bort. Den först satta koden gäller hela inspelningens ”livstid”. Vid ägarbyte, bolagsändring eller liknande behåller inspelningen sin ursprungliga ISRC-kod.

Har min musikvideo samma ISRC-kod som min musikinspelning (s.k. fonogram)?

Nej. Musikvideor har egna, unika ISRC-koder. Om du är masterägare och vill ansöka om en egen bolagskod för musikvideor, vänligen fyll i ansökningsblanketten längst ner på den här sidan och ange på ansökan att det avser musikvideo. Skicka ifylld ansökan till web@ifpi.se

Hur registrerar jag mina inspelningar i Ifpis webbtjänst?

Ifpi Sverige inkasserar upphovsrättsliga ersättningar för musikinspelningar. För att Ifpi skall kunna fördela dessa ersättningar måste du som äger en musikinspelning ge Ifpi dels en fullmakt (Steg 1) och även registrera dina musikinspelningar på Ifpis webbtjänst (Steg 2).

Steg 1 – Fullmakt
Du kan antingen ge Ifpi ett mandat att inkassera ersättning för dina musikinspelningar när de framförs i (A) Sverige och utlandet (Rest of World); eller (B) endast i Sverige.

Steg 2 – Registrera musikinspelningar
I Ifpis webbtjänst kan du registrera dina musikinspelningar, se aktuella utbetalningsscheman, ladda ner spellistor samt kontrollera vilka utbetalningar som utförts av Ifpi. Läs mer i Quickstartguiden.

Registrering i Ifpis webbtjänst är lämplig att göra i samband med eller direkt efter release.

 

Ansökningsblankett för ISRC-bolagskod

Fyll i ansökningsblanketten på länken nedan och skicka ifylld ansökan till web@ifpi.se