ISRC

Vad är ISRC-koder?

ISRC (International Standard Recording Code) är en internationell standard som har tagits fram för att möjliggöra identifikation av ljudinspelningar. Varje ISRC-kod är en unik och livslång identifierare för en inspelning. En tilldelad kod får aldrig ändras eller bytas ut – den följer inspelningen för alltid. Genom ISRC-koder möjliggörs en förenklad administration och en mer exakt fördelning av ersättningar.

Vad betyder alla tecken i en ISRC-kod?

ISRC-koden består av tolv alfanumeriska tecken som identifierar:

  1. Masterägarens unika bolagskod (first registrant code)
  2. Inspelningsår (year of reference)
  3. Spår (designation code)

1. Bolagskod (first registrant code)

Bolagskoden är den unika kod som Ifpi Sverige kan tilldela bolag som är masterägare. Bolagskoden består av fem tecken och börjar med en landskod (t.ex. ”SE” för Sverige eller ”US” för USA).

Om ditt bolag är masterägare och vill ha er egen ISRC-bolagskod, fyll i den här ansökningsblanketten. Det är kostnadsfritt att få en bolagskod.

2. Inspelningsår (year of reference)?

Inspelningsår identifierar året när koden läggs på inspelningen. Inspelningen förses normalt med kod i samband med mastringen inför utgivning hos DSPs (t.ex. Spotify, Apple Music m.m.). Koden är tvåställig och numerisk, t.ex. ”23” avseende år 2023.

3. Spår (designation code)?

Spår är ett unikt värde som skall anges i den ordningsföljd som inspelningen släppts under året. Exempelvis:

  • Den första inspelningen som skall släppas under året får spårkod ”00001”;
  • Den andra inspelningen som skall släppas under året får spårkod ”00002”; osv.

FAQ

Hur får mitt bolag en unik ISRC-bolagskod?

Om ditt bolag är masterägare (se definition nedan) kan bolaget erhålla en unik ISRC-bolagskod kostnadsfritt genom att fylla i den här ansökningsblanketten.

Vem är masterägare?

Masterägaren är typiskt den som har finansierat en musikinspelning, t.ex. ett skivbolag (typiskt om artisten har ett artistavtal) eller ett artistbolag (typiskt om artisten har ett licensavtal eller self-release).

Hur använder jag min ISRC-kod?

Varje enskilt spår på en digital inspelning skall förses med en unik ISRC-kod. Koden tas normalt fram av masterägaren inför utgivning på DSPs (t.ex. Spotify, Apple Music m.m.). Tidigare utgivna analoga eller digitala inspelningar som inte fått någon ISRC-kod kan förses med sådan vid återutgivning.

Hur länge gäller en ISRC-kod?

En ISRC-kod som satts på en inspelning får aldrig bytas ut, ändras eller tas bort. Den först satta koden gäller hela inspelningens ”livstid”. Vid ägarbyte, bolagsändring eller liknande behåller inspelningen sin ursprungliga ISRC-kod.

Har min musikvideo samma ISRC-kod som min musikinspelning (s.k. fonogram)?

Nej. Musikvideor har egna, unika ISRC-koder. Om du är masterägare och vill ansöka om en egen bolagskod för musikvideor, vänligen fyll i den här ansökningsblanketten och ange på ansökan att det avser musikvideo.

Hur registrerar jag mina inspelningar i Ifpis webbtjänst?

Ifpi Sverige inkasserar upphovsrättsliga ersättningar för musikinspelningar. För att Ifpi skall kunna fördela dessa ersättningar måste du som äger en musikinspelning ge Ifpi dels en fullmakt (Steg 1) och även registrera dina musikinspelningar på Ifpis webbtjänst (Steg 2).

Steg 1 – Fullmakt
Du kan antingen ge Ifpi ett mandat att inkassera ersättning för dina musikinspelningar när de framförs i (A) Sverige och utlandet (Rest of World); eller (B) endast i Sverige.

Steg 2 – Registrera musikinspelningar
Ifpis webbtjänst kan du registrera dina musikinspelningar, se aktuella utbetalningsscheman, ladda ner spellistor samt kontrollera vilka utbetalningar som utförts av Ifpi. Läs mer i Quickstartguiden.

Registrering i Ifpis webbtjänst är lämplig att göra i samband med eller direkt efter release.

Ansökningsblankett för ISRC-bolagskod

Fyll i ansökningsblanketten på länken nedan så återkommer vi inom 1-3 arbetsdagar.