Vi jobbar med rättigheter

Ifpi Sverige representerar musikbolagen och en av våra huvuduppgifter är att upprätta licenser med musikanvändare såsom exempelvis radio- och tv-stationer. Den ersättning som Ifpi inkasserar delar vi med organisationen SAMI, som företräder musiker och artister, och resten fördelar vi till de musikbolag som äger rättigheterna.

Förenklat kan man säga att musikbolagen i vissa fall förvaltar sina rättigheter själva – såsom när de licensierar interaktiva musiktjänster som Spotify, Google Music eller Apple Music – och i vissa fall överlåter musikbolagen åt Ifpi att förvalta deras rättigheter.

Våra medlemmar

Ifpi Sveriges medlemmar består av Sveriges ledande musikbolag, från independent till majorbolag.

Vi arbetar varje dag med att stärka musikbolagens rätt att få betalt för den musik som spelas in

Mårten Aglander

Ordförande

Kollektiv rättighetsförvaltning

Den 1 januari 2017 trädde Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt ikraft. Denna lag, som har sin bakgrund i ett EU-direktiv, är ett regelverk för kollektiva förvaltningsorganisationer såsom Ifpi Sverige och andra upphovsrättsorganisationer. Regelverket skall garantera att organisationernas medlemmar skall kunna delta i beslutsfattandet, att den ersättning som inkasseras skall hanteras på ett ansvarsfullt sätt, att rättighetshavare skall garanteras insyn etc.

 

Ifpi Sverige arbetar redan sedan många år tillbaka i linje med detta regelverk men vissa förändringar skall göras såsom nya stadgar och förändrad årsredovisning. Samtliga dessa förändringar kommer att redovisas på denna webbplats senare i år.

 

Om du har några frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss.