Vi jobbar med rättigheter

Ifpi Sverige representerar musikbolagen och en av våra huvuduppgifter är att upprätta licenser med musikanvändare såsom exempelvis radio- och tv-stationer. Den ersättning som Ifpi Sverige inkasserar med stöd av upphovsrättslagen (47 §) delar vi med organisationen SAMI, som företräder musiker och artister, och resten fördelar vi till de musikbolag som äger musikinspelningarna (s.k. masterrättigheter).

Förenklat kan man säga att musikbolagen i vissa fall förvaltar sina rättigheter själva – såsom när de licensierar interaktiva musiktjänster som Spotify, YouTube Music eller Apple Music – och i vissa fall överlåter musikbolagen åt Ifpi Sverige att förvalta deras rättigheter.

Om du gett Ifpi Sverige ett förvaltningsuppdrag men vill avsluta det ber vi er kontakta oss.

I det fall du som rättighetshavare har synpunkter eller klagomål kring hur vi utför vårt förvaltningsuppdrag kan du vända till den statliga myndigheten Patent- och registreringsverket (PRV) alternativt Patent- och marknadsdomstolen.

Projekt

Ifpi Sverige äger och driver olika projekt tillsammans med våra partners i branschen. Det är vi mycket stolta över.

Vi arbetar varje dag med att stärka musikbolagens rätt att få betalt för den musik som spelas in

Mårten Aglander

Ordförande

Jämställdhetsarbete

En av musikbranschens stora utmaningar är ojämställdhet och dess konsekvenser för såväl individer och organisationer som för branschens rykte. Ifpi Sverige har tagit fram en jämställdhetspolicy som ett tillägg till våra medlemsvillkor. Vi har också tagit fram en branschrekommendation och ett underlag för underleverantörer som vi uppmuntrar våra medlemmar att använda sig av. Om er organisation vill komma igång med en egen jämställdhetspolicy så finns det en handlingsplan. Dessutom har vi via Klara K en oberoende rapporteringstjänst. I händelse att du själv har utsatts för, eller har bevittnat att någon annan utsatts för, kränkningar, trakasserier eller övergrepp .
Syftet med rapporteringen är att uttryck för sexism inte ska kunna passera obemärkt och för att Ifpi ska kunna sätta in insatser för att ändra attityder och beteenden på rätt ställe.