Vi jobbar med rättigheter

Ifpi Sverige representerar musikbolagen och en av våra huvuduppgifter är att upprätta licenser med musikanvändare såsom exempelvis radio- och TV-stationer. Den ersättning som Ifpi Sverige inkasserar med stöd av upphovsrättslagen (47 §) delar vi med organisationen SAMI, som företräder musiker och artister, och resten fördelar vi till de musikbolag som äger rättigheterna.

Förenklat kan man säga att musikbolagen i vissa fall förvaltar sina rättigheter själva – såsom när de licensierar interaktiva musiktjänster som Spotify, YouTube Music eller Apple Music – och i vissa fall överlåter musikbolagen åt Ifpi Sverige att förvalta deras rättigheter.

Om du gett Ifpi Sverige ett förvaltningsuppdrag men vill avsluta det ber vi er kontakta oss.

I det fall du som rättighetshavare har synpunkter eller klagomål kring hur vi utför vårt förvaltningsuppdrag kan du vända dig till den statliga myndigheten Patent- och registreringsverket (PRV) alternativt Patent- och marknadsdomstolen.

Ifpi Sverige är dessutom musikbolagens branschorganisation och står bakom kända varumärken som Grammis, Sverigetopplistan och Guld- och Platina för att synliggöra svenska artisters och musikbolags framgångar.

Våra medlemmar

Ifpi Sveriges medlemmar består av Sveriges ledande musikbolag, från independent till majorbolag.

”Vi arbetar varje dag med att stärka musikbolagens rätt att få betalt för den musik som spelas in”

Ludvig Werner, VD

Möt Ifpi Sveriges medarbetare

Mårten Aglander

Ordförande

Hela styrelsen

Ifpi Sveriges jämställdhets- och mångfaldsarbete

Musikbranschen har stora utmaningar med ojämställdhet, ojämlikhet, diskriminering och dess konsekvenser för såväl individer och organisationer som för branschens rykte. Detta dokument, som är ett tillägg till de medlemsvillkor som Ifpis medlemmar åtagit sig att följa, syftar till att komma tillrätta med dessa problem så att musikbranschen kan frodas på ett hållbart sätt där allas potential och talang tas tillvara.

Ifpi Sverige har tagit fram en jämställdhets- och mångfaldspolicy som ett tillägg till våra medlemsvillkor. Vi har också tagit fram en branschrekommendation och ett underlag för underleverantörer som vi uppmuntrar våra medlemmar att använda sig av. Om er organisation vill komma igång med en egen jämställdhets- och mångfaldspolicy så finns det en handlingsplan. Dessutom har vi via Klara K en oberoende rapporteringstjänst. I händelse att du själv har utsatts för, eller har bevittnat att någon annan utsatts för, kränkningar, trakasserier eller övergrepp .

Syftet med rapporteringen är att uttryck för sexism, rasism, maktmissbruk och annat som är skadligt för den psykosociala arbetsmiljön inte ska kunna passera obemärkt och för att Ifpi ska kunna sätta in insatser för att ändra attityder och beteenden på rätt ställe.