Ny rapport: Global Music Report 2017

De totala intäkterna blev 15,7 miljarder US dollar under året, en ökning med 5,9 procent jämfört med år 2015. Det är  den största ökningen sedan IFPI började sammanställa de globala intäkterna för 20 år sedan, och det var streamingen som drev tillväxten under året.
Intäkterna från streaming ökade med över 60 procent och för första gången utgjorde de digitala intäkterna 50 procent av de totala intäkterna under året. Fysisk försäljning stod för 34 procent medan framförandeintäkterna stod för 14 procent och synk för 2 procent.