Musikbranchen i siffror – statistik för 2016 är här