Musikbranchen i siffror – statistik för 2016 är här

Musikbranschen i siffror – statistik för 2016 visar liksom tidigare statistikrapporter från Musiksverige den svenska musikbranschens omsättning i form av intäkter som genererats via musikanvändning i lagliga distributionskanaler på den inhemska marknaden och exportmarknaden. Branschspecifika ord och termer går att finna längst bak i rapporten. Rapporten analyserar den svenska musikbranschens ekonomi sedan 2009, med fokus på det senaste årets intäktsutveckling, utifrån de tre kategorierna upphovsrättsliga intäkter, intäkter från inspelad musik och konsertintäkter. Både intäkter från inspelad musik och konsertintäkter avser hela marknaden och priset mot konsument.

Läs rapporten statistik2016.musiksverige.org