MUSIKFÖRSÄLJNINGEN I SVERIGE 2018

Ifpi Sveriges årsstatistik för 2018 visar att den totala musikförsäljningen ökade med 4 procent och totalt såldes musik i Sverige för nästan 1,5 miljarder kronor.

 

Försäljningen från digitala musiktjänster ökade med 8 procent och står idag för 90 procent av den totala musik- försäljningen. Den fysiska marknaden står idag för 9 procent. Försäljningen av cd-skivor minskade med 22 procent under året och vinylförsäljningen gick ner för första gången på flera år, med 12 procent och står idag för 4 procent av marknaden.

 

De tre mest säljande svenska albumen under 2018 var Hov1 ”Gudarna på Västerbron”, Avicii – ”Avīci (01)” ochHov1 – ”Hov1”.

 

De mest säljande singlarna var: ”Without You” – Avicii feat. Sandro Cavazza, ”Hon dansar vidare i livet” – Hov1 och ”Mer för varandra” – Norlie & KKV & Estrad.

 

”Det är glädjande att marknaden i Sverige fortsätter att växa men för en fortsatt tillväxt är vi beroende av att få upphovsrättdirektivet som nyss röstades igenom i EU på plats i Sverige. Först då kan rättighetsägarna få marknadsmässiga avtal med de stora digitala plattformarna. Värt att notera är att intäkterna från videostreaming är fortsatt lägre än intäkterna från vinylförsäljningen”.

Ludvig Werner, VD för IFPI Sverige