Ifpi Sverige om manipulation av streams

Vad gör Ifpi om vi upptäcker fusk?

– Våra topplisteregler ger oss rätt att stryka försäljning/streaming som vi bedömer vara artificiell och det är det alltså det vi gör när vi upptäcker fusk. Detta påverkar dock förstås inte Spotifys egen topplista som av många bedöms vara den allra viktigaste listan i dag.

 

Vad mer kan ni göra?

– Vi kan och måste förstås ha en tät dialog med andra branschaktörer om detta problem och hur vi gemensamt kan arbete för att minska och begränsa effekterna av fusk. Detta kan t ex även leda till förändringar av topplisteregler eller hur en modern topplista bör vara sammansatt 2020 för att spegla musikens popularitet på ett relevant sätt. Jag tycker också att vi måste våga säga att den som är ytterst ansvarig vare sig är en branschorganisation eller en streamingtjänst utan den som faktiskt genomför fusket! Vi skall dock självklart ansvara för att regler och kontroller är så bra och noggranna att fusk stoppas eller får så liten effekt att det inte lönar sig.

 

Intervju med Ifpi Sveriges VD, Ludvig Werner i Musikindustrin (MI) 8 januari, 2020.