Pressmeddelande från Kulturdepartementet: Kulturen ges 1,5 miljard kronor i extra stöd för 2020