Global Music Report/Statistik

De tre mest säljande svenska singlarna under 2020 var ”Svag” med Victor Leksell, ”Komplicerad”med Miss Li och ”Lev nu dö sen” med Miss Li. De mest säljande albumen var: ”Fånga mig när jag faller” med Victor Leksell, ”98.01.11” med Yasinoch ”Montague” med Hov1.

Internationellt såg 2020 ännu bättre ut, totalt sett ökade intäkterna till bolagen med 7,4 procent, där det framför allt är betalabonnemang för streaming som ökat, med 18,5 procent. Globalt står nu streamingen för 62,5 procent av de totala intäkterna, som landade på 21,6 miljarder USD.

De tio största musikmarknaderna ur ett ekonomiskt perspektiv var under 2020 i tur och ordning: USA, Japan, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Sydkorea, Kina, Kanada, Australien och Nederländerna.