Distributionsdokumentet

Ifpi Sverige betalar ut upphovsrättsliga ersättningar kvartalsvis.
Ladda ner aktuellt utbetalningsschema nedan för mer information.