Distributionsdokumentet

Ifpi Sverige utbetalar upphovsrättsliga ersättningar kvartalsvis.
Ladda ner aktuellt utbetalningsschema nedan för mer information.