Grammotex

Grammotex är en musikdatabas för leverantörer och distributörer av musik och startade sin verksamhet 1986. Grammotex tillhandahåller även en B2B lösning för skivdistributörer och skivbutiker.