Ifpis branschrekommendationer

Sedan #närmusikentystnar publicerades i november 2017 har branschen blivit uppmärksam på att vi alla behöver ta ett större ansvar för att alla ska kunna verka och utvecklas på samma villkor.

Vi har kommit långt genom att förnya medlemsvillkoren med tydliga krav på hur medlemmar i Ifpi ska agera för att branschen ska bli mer jämställd, jämlik och inkluderande. Utöver dessa har vi identifierat några situationer där risker kan uppstå.

  • Alkohol – många fall av kränkningar/övergrepp har skett i samband med alkohol. Vi uppmanar alla medlemmar att ha en alkoholpolicy och att diskutera denna med sin personal.
  • Informera artister om ert inkluderingsarbete och vart de kan vända sig om de utsätts för sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.
  • Informera artister om olika forum där de kan få stöd och råd från om de utsätts.
  • Informera unga artister att de alltid kan ha med sig någon vid t ex inspelning eller kontraktsskrivning så att de känner sig tryggare.
  • Om ett musikbolag erbjuder både management och utgivning bör man vara särskilt uppmärksam på den utsatthet det kan innebära för en artist. Diskutera noga med artisten hur en eventuell konflikt ska hanteras.
  • Ta referenser på nya samarbetspartner och följ gärna med då och då till exempelvis producenten.