Export Music Sweden

Export Music Sweden AB grundades av organisationerna Ifpi, Sami, SOM och Stim. ExMS verkar för ökade exportintäkter för hela musikbranschen samt att göra företag, musiker, artister och musikskapare exportklara. Vidare uppmuntrar och samordnar ExMS svensk närvaro på branschmässor, seminarier, festivaler och andra aktiviteter i Sverige och i resten av världen.