Musiksverige

Musiksverige är en intresseorganisation som kommunicerar och driver den samlade musikbranschens frågor under de tre fokusområdena upphovsrätt, musikexport och utbildningsfrågor.

Musiksverige företräder artister, kompositörer, textförfattare, musiker, managers, producenter, skivbolag och musikförläggare i Sverige och har uppdraget att samla musikbranschen genom dels gemensamma projekt, som sammanställningar av statistik om branschen, dels genom evenemang, som till exempel branschdagar.