IFPI Global Music Report

Varje år utges Ifpi Global Music Report som är en sammanställning av inspelad musik över hela världen. Det är möjligt att ta del av en mängd intressanta fakta men det är även möjligt att köpa rapporten i sin helhet.

 

We continue to work for the respect and recognition of music copyright around the world, and for the resolution of the value gap by establishing a level playing field for negotiating a fair deal for those who create music. Above all, we are working to ensure that music continues its exciting, global journey.
Ifpi Global Music Report 2019 www.ifpi.org