Årstatistik 2019: Fortsatt tillväxt för musikförsäljningen i Sverige