Årstatistik 2019: Fortsatt tillväxt för musikförsäljningen i Sverige

Under 2019 ökade musikförsäljningen i Sverige med 3,5 procent och totalt såldes musik för drygt 1,5 miljarder kronor. Audiostreaming står för 87,5 procent av värdet på den totala marknaden och videostreaming för 3,5 procent. Den samlade digital musikförsäljningen står nu för 92 procent av totalen. Fysisk försäljning står för 7 procent där CD och vinyl nu står för lika stora delar.

Till hela årsstatistiken 2019 PDF