Ifpi Sverige och covid-19 (sidan uppdateras & länkar längst ner)

Vi befinner oss i en helt unik situation och självklart drabbar coronaviruset musikbranschen väldigt hårt. Effekterna av att alla evenemang med fler än 50 besökare ställs in har på kort tid lett till att i princip alla evenemang, oavsett antal besökare, ställts in och de ekonomiska effekterna är omedelbara.

 

Ifpi Sverige följer självklart myndigheternas rekommendationer och sedan den 13 mars arbetar vi hemifrån. Vi har en beredskap för detta och våra kommande utbetalningar påverkas inte utan kommer att genomföras enligt vårt redan etablerade utbetalningsschema.

 

Primärt drabbar den pågående krisen förstås främst turnerande artister och musiker och all den personal som arbetar med livemusik men det får direkt effekt även på management, merchandise, musikförslag, skivbolag m fl. I en ekonomi som är beroende av intäkter från många parallella kanaler drabbas alla.

 

Det kommer självklart även att få effekt på intäkter från offentligt framförande och på andra licensområden där Ifpi Sverige licensierar ut musik och fördelar pengar till rättighetshavarna. Det är för tidigt att säga hur stora dessa intäktsminskningar kommer att bli men vi återkommer med sådana beräkningar längre fram.

 

Vi på Ifpi Sverige arbetar nu på egen hand och tillsammans med Musiksverige med politiken om vilka bidrag som behövs samt med att sammanställa information om vilka bidrag som ni eller era artister eller andra partners kommer att ha möjlighet att söka.

 

Det stöd på 500 miljoner som Kulturdepartementet informerade om tidigare skall gå till föreningar, arrangörer, kulturskapare och frilansare. Primärt de som drabbats av alla inställda arrangemang. Pengarna kommer troligtvis att fördelas via Kulturrådet och Konstnärsnämnden. Några detaljer om hur man söker eller vilka belopp som kan sökas finns inte ännu. Vi återkommer som sagt när de detaljerna presenteras av Kulturdepartementet.

 

Vi har även undersökt vilka andra fonder, stöd och bidrag som kan sökas redan nu. De existerande bidrag/stödformerna som Fonogramstödet, stöd till fria grupper, Musikverket mm har ännu inte fått nya riktlinjer för de stöd man har på plats sedan tidigare. Detta kan förstås ändras och vi tar med det i våra kommande uppdateringar till er (se nedan för information om stöttande åtgärder mm).

 

Vi kommer att hålla er fortsatt informerade om hur situation utvecklas men vi räknar alltså med att vår verksamhet kommer att fungera som vanligt. Hör gärna av er om ni har frågor! (info@ifpi.se).

 

Ta hand om er,
/Ifpi Sverige

 

Nedan listar vi information som kan vara aktuellt för dig och dina artister:


Regelförändringar och offentliga stödåtgärder:

Artiklar relaterat till covid-19:


Svenska bolag & musik- och kulturorganisationers sidor relaterat till covid-19: