Sex åtgärder för att rädda musikbranschen

Vi välkomnar att regeringen nu ska se över möjligheterna att säkert öppna våra musikscener och deras förslag att införa nya krisstöd. Vi hoppas att C och L i budgetförhandlingarna nu hörsammar branschens efterfrågan på stöd och underlättar för alla musikutövare som drabbats av krisen, Alfons Karabuda, ordförande Musiksverige

Den åtgärdslista som Musiksverige överlämnar till regeringen i dag innehåller följande förslag:

  • Ta fram en konkret och tidsatt plan för återstart
  • Underlätta kulturaktiviteter i befintliga lokaler
  • Låt lokalens kapacitet avgöra gruppstorleken
  • Ta fram ett nytt och återkommande ekonomiskt stöd
  • Stärk det offentliga stödet till kulturen
  • Inrätta ett tillfälligt branschråd