Sex åtgärder för att rädda musikbranschen

I dag överlämnar Musiksverige en promemoria till regeringen med sex konkreta åtgärdsförslag för att återstarta den svenska musikbranschen. Förslagen är utformade för att hjälpa de företag och individer som drabbats till följd av pandemin samt bidra till att på ett säkert sätt öppna upp musikscenerna med hänsyn till smittspridningen.

Vi välkomnar att regeringen nu ska se över möjligheterna att säkert öppna våra musikscener och deras förslag att införa nya krisstöd. Vi hoppas att C och L i budgetförhandlingarna nu hörsammar branschens efterfrågan på stöd och underlättar för alla musikutövare som drabbats av krisen, Alfons Karabuda, ordförande Musiksverige

Den åtgärdslista som Musiksverige överlämnar till regeringen i dag innehåller följande förslag:

  • Ta fram en konkret och tidsatt plan för återstart
  • Underlätta kulturaktiviteter i befintliga lokaler
  • Låt lokalens kapacitet avgöra gruppstorleken
  • Ta fram ett nytt och återkommande ekonomiskt stöd
  • Stärk det offentliga stödet till kulturen
  • Inrätta ett tillfälligt branschråd