Rapport från Musiksverige: Musikbranschen och Covid-19

Den svenska musikbranschen omsatte 12,2 miljarder kronor under 2019 — en ökning med tolv procent jämfört med föregående år. För första gången på ett decennium kommer musikbranschens intäkter minska drastiskt under 2020.

Läs hela rapporten från Musiksverige här