Fortsatt tillväxt för musikförsäljningen i Sverige

”Intäktsökningen från prenumerationsbaserade streamingtjänster kan i stort förklaras av den prisökning på streaming som gjordes 2021 och det är positivt att marknaden accepterat denna prishöjning vilket också visar hur viktigt och självklart det idag är att ha tillgång till en streamingtjänst för musik. Att siffran för reklamfinansierad streaming ökar hela tjugoåtta procent beror bland annat på att intäkter från TikTok nu räknas med. Att försäljningen av CD ökar kraftigt är troligtvis starkt beroende av ett par särskilt starka releaser under året.” – Ludvig Werner, VD Ifpi Sverige.

De tre mest sålda svenska singlarna 2021 var: ”Tystnar i luren” – Miriam Bryant & Victor Leksell, ”Samma gamla vanliga” – A36 och ”Gamora feat. Einár” – Hov1.
De tre mest sålda svenska albumen 2021 var: ”Voyage” – ABBA, ”Fånga mig när jag faller” – Victor Leksell och ”98.01.11” – Yasin.

Ifpi Sverige statistik 2021