Årsredovisningar

Här kan du ladda ner Ifpi Sveriges årsredovisningar

Vi fungerar som en samlingspunkt för vår bransch och våra medlemmar

93%