Förslag på kommunikation som medlemmarna kan använda internt

Musikbolagens branschorganisation, Ifpi Sverige (Ifpi), har tagit fram riktlinjer för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

För att skapa förutsättningar för trivsel, engagemang och ett hållbart arbetsliv är det viktigt att branschen värnar om alla aktörers arbetsmiljö och hälsa.
Alla som arbetar inom musikbranschen har rätt att behandlas med respekt och arbeta i en miljö som är fri från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Dessa är allvarliga hot mot hälsa, välbefinnande, arbetsglädje och möjligheter till framgång, och kan därför aldrig accepteras.
Syftet med detta dokument är att tydliggöra vad diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling innebär samt vad arbetsgivare respektive arbetstagare har för möjligheter och ansvar i händelse att detta inträffar.
Målgruppen för dokumentet är alla chefer, medarbetare, praktikanter och inhyrd personal bland Ifpis medlemsbolag.