Musikbranschens kompetens och utveckling 2020-2025

En djupdykning i hur musikbranschens kompetensbehov ser ut nu och till 2025, hur personal rekryteras och talang utvecklas – både ur individers, organisationers och musikekosystemets perspektiv. Rapporten är byggd på en omfattande undersökning där data samlats in via enkäter, intervjuer och fallstudier (totalt över 700 organisationer och individer).

Covid-19 har drabbat branschen med stor kraft, men på lång sikt är framtidstron och utvecklingspotentialen stor. Svensk musik kan ha fortsatt tillväxt och skapa värden för både samhället, kulturlivet och ekonomin i stort, en utveckling som är viktig att värna.

En rapport av Musiksverige – mer information finns på www.musiksverige.org

Läs rapporten här

static1.squarespace.com