Ifpi Sverige musikförsäljning

Ifpi Sverige sammanställer varje månad statistik över musikförsäljningen i Sverige och två gånger om året offentliggörs sammanställningar av försäljningsstatistiken i form av hel- och halvårsrapporter. Denna statistik består av musikförsäljningen från samtliga musikbolag i Sverige och är uppdelad på olika ljudformat såsom streaming, CD, vinyl etc. Arbetet med att samla in och sammanställa statistik från musikförsäljning påbörjades redan 1964 av Grammofonleverantörernas förening (GLF) men 2010 tog Ifpi Sverige över denna uppgift.

6,2%

Vi har vant oss vid att de strömmade musiktjänsterna de senaste åren skapat en mycket efterlängtad tillväxt i marknaden men det är viktigt att inte glömma bort hur positivt det är att även 2016 ökat med drygt sex procent. Med tio års erfarenhet av streaming och de nya ekonomiska villkor streamingen innebär vet vi nu hur viktigt det är för alla i näringskedjan, från kompositör till artist och skivbolag, att alla musiktjänster lyder under samma regelverk. Att en tjänst förhandlar med rättighetshavarna och betalar 60-70 procent av intäkterna medan en annan tjänst inte behöver förhandla och betalar 8-10 procent är helt enkelt inte hållbart.
Format  Intäkter 2016 – tusental +/- % % av total
Totalt fysiskt 157 719 0,5% 14,0%
CD 106 219 -9,4% 9,4%
Vinyl 45 399 38,7% 4,0%
Musikvideo m.m. 6 102 -14,1% 0,5%
Totalt digitalt 971 453 7,2% 86,0%
Streaming – Prenumeration 906 030 80,2%
Streaming – Ad-supported 23 377 2,1%
Streaming – Video 22 346 2,0%
Total streaming 951 753 8,0% 84,3%
Downloads 18 546 -22,9% 1,6%
Övrigt digitalt 1 154 0,1%
Totalt – musikförsäljning 1 129 172 6,2% 100,0%
Pressrelease för helåret 2016 PDF