Ifpi Sverige musikförsäljning

Ifpi Sverige sammanställer varje månad statistik över musikförsäljningen i Sverige och en gång per år offentliggörs sammanställningar av försäljningsstatistiken på helåret. Denna statistik består av musikförsäljningen från samtliga musikbolag i Sverige och är uppdelad på olika ljudformat såsom streaming, CD, vinyl etc. Arbetet med att samla in och sammanställa statistik från musikförsäljning påbörjades redan 1964 av Grammofonleverantörernas förening (GLF) men 2010 tog Ifpi Sverige över denna uppgift.

Av de strömmade intäkterna i Sverige (870 Mkr) kommer endast 25 Mkr från de reklamfinansierade musik(video)tjänsterna – mindre än intäkterna från vinylförsäljningen. Detta trots att dessa tjänster tillhör de mest nyttjade i hela världen med närmare 1 miljard användare. Vi kallar denna situation idag för ”Value Gap”.
Totalt   1 052 179 + 8,6 100,00
Format % LY TSEK % LY Andel (%)
Singlar 1 425 – 7,9 0,1
CD -8,0 115 700 – 12,0 11,0
Vinyl/LP 47,0 32 018 + 54,3 3,0
Musikvideo 6 561 + 9,5 0,6
Digitalt (streaming) 870 632 + 10,6 82,7
Digital (downloads) 24 483 – 35,4 2,3
Digital (others) 1 362 – 37,3 0,1
Pressrelease för musikförsäljningen 2015 PDF