Ifpi Sverige musikförsäljning 2021

Ifpi Sverige sammanställer varje månad statistik över musikförsäljningen i Sverige och en gång per år offentliggörs sammanställningar av försäljningsstatistiken på helåret. Denna statistik består av musikförsäljningen från samtliga musikbolag i Sverige och är uppdelad på olika ljudformat såsom streaming, CD, vinyl etc. Arbetet med att samla in och sammanställa statistik från musikförsäljning påbörjades redan 1964 av Grammofonleverantörernas förening (GLF) men 2010 tog Ifpi Sverige över denna uppgift.

+12%

Musikförsäljningens ökning helåret 2021

Under 2021 ökade musikförsäljningen i Sverige med tolv procent och totalt såldes musik för nästan 1,8 miljarder kronor. Audiostreaming står nu för 86 procent av värdet på den totala marknaden och videostreaming för fem procent. Den samlade digitala musikförsäljningen står för 92 procent av totalen och fysisk försäljning står för sju procent.

”Intäktsökningen från prenumerationsbaserade streamingtjänster kan i stort förklaras av den prisökning på streaming som gjordes 2021 och det är positivt att marknaden accepterat denna prishöjning vilket också visar hur viktigt och självklart det idag är att ha tillgång till en streamingtjänst för musik. Att siffran för reklamfinansierad streaming ökar hela tjugoåtta procent beror bland annat på att intäkter från TikTok nu räknas med. Att försäljningen av CD ökar kraftigt är troligtvis starkt beroende av ett par särskilt starka releaser under året.”

Ludvig Werner, VD Ifpi Sverige

De tre mest sålda svenska singlarna 2021 var:

  1. ”Tystnar i luren” – Miriam Bryant & Victor Leksell,
  2. ”Samma gamla vanliga” – A36 och
  3. ”Gamora feat. Einár” – Hov1.

De tre mest sålda svenska albumen 2021 var:

  1. ”Voyage” – ABBA,
  2. ”Fånga mig när jag faller” – Victor Leksell och
  3. ”98.01.11” – Yasin.

Statistik årsvis