Musikbranschen i siffror

År 2010, grundades Musiksverige organisationens första uppgift var att ta fram tillförlitlig statistik på hur hela musikbranschen utvecklas ekonomiskt.

Musik skapar fantastiska värden som är utöver det mätbara. Samtidigt är det oerhört intressant att följa den ekonomi som musiken skapar från år till år. Det lär oss något om denna bransch, som är så mångfacetterad och komplex. Men – ju djupare vi går in i statistiken om musikbranschens ekonomi, desto mer uppenbart blir det att det behövs politiska satsningar som kompletterar branschens egna mekanismer. För att skapa kultur och musik som inte enbart finansierar sig själv, behövs en stark kulturpolitik med trygghetssystem för musiker och upphovspersoner. Men det behövs också en näringspolitik som tydligt främjar de immateriella värden som utgör själva kärnan i tillväxten, sysselsättningen och exporten Med hjälp av sådana mer långsiktiga konstnärsstöd och ett säkrare skydd för upphovsrätten, kommer villkoren att förbättras och musikbranschen att kunna bli ännu mer rik på mångfald. Elisabet Widlund Styrelseordförande Musiksverige
Musikbranschen i siffor 2016 statistik2016.musiksverige.org